Follow

  • دستگاه کش زن نیمه اتوماتیک ماسک +

    شرکت مکاترونیک آریا گستر با توجه به نیاز صنعت تولید ماسک به دستگاه های کش زن اقدام به طراحی، ساخت و تولید دستگاه نیمه اتوماتیک دوخت آلتراسونیک کرده است. این دستگاه به صورتی طراحی شده است که کارکردن با این مطالعه بیشتر
  • هورن آلتراسونیک +

    هورن و ژنراتور دیجیتال آلتراسونیک شرکت مکاترونیک آریا گستر پکهای دوخت آلتراسونیک خود را در سه مدل مختلف و متناسب با نیاز صنعتگران از جمله تولید کننده گان ماسک به بازار عرضه نمود. این پکها توسط این شرکت در محیط مطالعه بیشتر
  • فروش قطعات و تجهیزات جانبی دستگاه دوخت آلتراسونیک +

    شرکت مکاترونیک آریا گستر با توجه به دانش و تجربه خود اقدام به ارائه خدمات زیر به شرکتها و سازمانها در زمینه دوخت، برش و جوش آلتراسونیک مینمایید. طراحی انواع هورن در فرکانسهای متفاوت طراحی، ساخت، فروش ژنراتورهای آلتراسونیک دیجیتال مطالعه بیشتر
  • 1